South Sudan HLV: Nicolas Dupuis
0 - 3
HẾT GIỜ
Sudan
Sudan HLV: James Kwasi Appiah

Thứ tư, 11-06-2024 | 20:00
Share để xem mượt hơn: